Pogoji Vabljeni na Sportnidneve!

Ti pogoji opisujejo pravila in predpise za uporabo spletnega mesta Sportnidnevi, ki se nahaja na naslovu www.sportnidnevi.com.

Z dostopom do te spletne strani predvidevamo, da sprejemate te pogoje in določila. Ne nadaljujte z uporabo Sportnidnevi, če se ne strinjate z vsemi pogoji, navedenimi na tej strani.

Za te pogoje in določila, izjavo o zasebnosti in obvestilo o zavrnitvi odgovornosti ter vse pogodbe velja naslednja terminologija: »Stranka«, »vi« in »vaš« se nanašajo na vas, osebo, ki se prijavi na tem spletnem mestu in je skladna s pogoji in določili podjetja. "Podjetje", "mi sami", "mi", "naš" in "nas" se nanašajo na naše podjetje. "Stranka", "stranke" ali "nas" se nanaša tako na naročnika kot na nas. Vsi pogoji se nanašajo na ponudbo, sprejem in upoštevanje plačila, ki je potrebno za izvedbo postopka naše pomoči stranki na najprimernejši način za izrecni namen izpolnjevanja strankinih potreb v zvezi z zagotavljanjem navedenih storitev družbe, v skladu z in v skladu z veljavno zakonodajo Nizozemske. Kakršna koli uporaba zgornje terminologije ali drugih besed v ednini, množini, velikih začetnicah in/ali on/ona ali oni so zamenljive in se zato nanašajo na isto.

Piškotki
Uporabljamo uporabo piškotkov. Z dostopom do Sportnidneva se strinjate z uporabo piškotkov v skladu s Politiko zasebnosti Sportnidneva.

Večina interaktivnih spletnih mest uporablja piškotke, da lahko pridobimo podatke o uporabniku za vsak obisk. Naše spletno mesto uporablja piškotke, da omogoči delovanje določenih območij in ljudem olajša obisk našega spletnega mesta. Nekateri naši pridruženi/oglaševalski partnerji morda uporabljajo tudi piškotke.

Licenca
Če ni navedeno drugače, imajo Sportnidnevi in/ali njegovi dajalci licence pravice intelektualne lastnine za vse gradivo na Sportnidnevih. Vse pravice intelektualne lastnine so pridržane. Do tega lahko dostopate iz Sportnidnevi za svojo osebno uporabo, za katero veljajo omejitve, določene v teh pogojih.

Ne smeš:

 • Ponovno objavite material iz Sportnidnevi
 • Prodaja, najem ali podlicenciranje materiala Sportnidnevi
 • Razmnoževanje, razmnoževanje ali kopiranje gradiva iz Sportnidnevi
 • Redistribuirajte vsebine iz Sportnidnevi
 • Ta pogodba začne veljati na ta datum. Naši pogoji poslovanja so bili ustvarjeni s pomočjo brezplačnega generatorja pogojev poslovanja.
 • Deli tega spletnega mesta uporabnikom ponujajo priložnost za objavo in izmenjavo mnenj in informacij na določenih področjih spletnega mesta. Sportnidnevi ne filtrira, ureja, objavlja ali pregleduje komentarjev pred njihovo prisotnostjo na spletnem mestu. Komentarji ne izražajo stališč in mnenj Sportnidnevi, njegovih agentov in/ali povezanih družb. Komentarji odražajo stališča in mnenja osebe, ki je objavila svoja stališča in mnenja. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, Sportnidnevi ni odgovoren za Komentarje ali za kakršno koli odgovornost, škodo ali stroške, ki so povzročeni in/ali utrpeni kot posledica uporabe in/ali objave in/ali videza Komentarjev na tem Spletna stran.
 • Sportnidnevi si pridržuje pravico do spremljanja vseh komentarjev in odstranitve komentarjev, ki se lahko štejejo za neprimerne, žaljive ali kršijo te Pogoje.

Jamčite in izjavljate, da:

Upravičeni ste do objavljanja komentarjev na naši spletni strani in za to imate vse potrebne licence in soglasja; Komentarji ne posegajo v nobeno pravico intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, patentom ali blagovno znamko katere koli tretje osebe, vendar ne omejeno nanje; Komentarji ne vsebujejo nobenega obrekljivega, obrekljivega, žaljivega, nespodobnega ali kako drugače nezakonitega gradiva, ki bi predstavljalo vdor v zasebnost Komentarji ne bodo uporabljeni za spodbujanje ali promocijo poslovanja ali običaja ali predstavljanje komercialnih dejavnosti ali nezakonitih dejavnosti. Sportnidnevi podeljujete neizključno licenco za uporabo, reprodukcijo, urejanje in pooblaščanje drugih za uporabo, reprodukcijo in urejanje katerega koli od vaših komentarjev v vseh in vseh oblikah, formatih ali medijih.

Hiperpovezava do naše vsebine
Naslednje organizacije se lahko povežejo z našim spletnim mestom brez predhodne pisne odobritve:

Vladne agencije;

Iskalniki;

Novinarske organizacije;

Distributerji spletnih imenikov se lahko povežejo z našo spletno stranjo na enak način, kot se

hiperpovezajo s spletnimi stranmi drugih podjetij, ki kotirajo na borzi; in Sistemsko akreditirana podjetja, razen nagovarjanja neprofitnih organizacij, dobrodelnih nakupovalnih centrov in dobrodelnih skupin za zbiranje sredstev, ki morda nimajo hiperpovezave do našega spletnega mesta.

Te organizacije se lahko povežejo z našo domačo stranjo, publikacijami ali drugimi informacijami na spletnem mestu, če povezava: (a) ni na noben način zavajajoča; (b) ne namiguje na sponzorstvo, podporo ali odobritev povezovalne stranke in njenih izdelkov in/ali storitev; in (c) ustreza kontekstu spletnega mesta osebe, ki povezuje.

Morda bomo upoštevali in odobrili druge zahteve za povezavo naslednjih vrst organizacij:

 • splošno znani potrošniški in/ali poslovni viri informacij;
 • spletna mesta skupnosti dot.com;
 • združenja ali druge skupine, ki zastopajo dobrodelne ustanove;
 • distributerji spletnih imenikov;
 • internetni portali;
 • računovodske, odvetniške in svetovalne družbe; in
 • izobraževalne ustanove in trgovska združenja.
 • Odobrili bomo zahteve za povezavo teh organizacij, če se odločimo, da: (a) povezava ne bo povzročila, da bi bili videti neugodni sebi ali našim pooblaščenim podjetjem; (b) organizacija nima nobenih negativnih evidenc pri nas; (c) korist od vidnosti hiperpovezave za nas nadomesti odsotnost Sportnidnevi; in (d) je povezava v kontekstu splošnih informacij o viru.

Te organizacije se lahko povežejo z našo domačo stranjo, če povezava: (a) ni na noben način zavajajoča; (b) ne namiguje na sponzorstvo, podporo ali odobritev povezovalne stranke in njenih izdelkov ali storitev; in (c) ustreza kontekstu spletnega mesta osebe, ki povezuje.

Če ste ena od organizacij, navedenih v 2. odstavku zgoraj in vas zanima povezava z našo spletno stranjo, nas morate o tem obvestiti tako, da pošljete e-pošto na Sportnidnevi. Prosimo, vključite svoje ime, ime vaše organizacije, kontaktne podatke in URL vašega spletnega mesta, seznam morebitnih URL-jev, s katerih se nameravate povezati na našo spletno stran, in seznam URL-jev na naši spletni strani, na katere bi radi povezava. Počakajte 2-3 tedne na odgovor.

Odobrene organizacije lahko hiperpovezave do naše spletne strani na naslednji način:

 • Z uporabo imena našega podjetja; oz
 • Z uporabo enotnega lokatorja virov, s katerim je povezan; oz
 • Z uporabo katerega koli drugega opisa našega spletnega mesta, s katerim je povezana povezava, ki je smiseln v kontekstu in obliki vsebine na spletnem mestu osebe, ki povezuje.
 • Brez licenčne pogodbe o blagovni znamki za povezovanje ne bo dovoljena uporaba logotipa Sportnidnevi ali drugih umetniških del.

iFrame

Brez predhodne odobritve in pisne odobritve

Vaša zasebnost

Preberite Politiko zasebnosti

Pridržek pravic

Pridržujemo si pravico zahtevati, da odstranite vse povezave ali katero koli posamezno povezavo do naše spletne strani. Strinjate se, da na zahtevo takoj odstranimo vse povezave do naše spletne strani. Prav tako si pridržujemo pravico, da kadar koli spremenimo te pogoje in določila ter njihovo politiko povezovanja. Z nenehnim povezovanjem na naše spletno mesto se strinjate, da ste zavezani in upoštevate te pogoje in določila povezovanja.

Odstranitev povezav z naše spletne strani

Če na naši spletni strani iz kakršnega koli razloga najdete povezavo, ki je žaljiva, nas lahko kadar koli kontaktirate in obvestite. Upoštevali bomo zahteve za odstranitev povezav, vendar vam nismo dolžni odgovoriti neposredno.

Ne zagotavljamo, da so informacije na tej spletni strani pravilne, ne jamčimo za njihovo popolnost ali točnost; prav tako ne obljubljamo, da bomo zagotovili, da bo spletno mesto ostalo na voljo ali da bo gradivo na spletnem mestu posodobljeno.

Zavrnitev odgovornosti
V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, izključujemo vsa zagotovila, jamstva in pogoje v zvezi z našo spletno stranjo in uporabo te spletne strani. Nič v tej izjavi o omejitvi odgovornosti ne bo:

 • omejiti ali izključiti našo ali vašo odgovornost za smrt ali telesne poškodbe;
 • omejiti ali izključiti našo ali vašo odgovornost za goljufijo ali lažno lažno predstavljanje;
 • omejimo katero koli našo ali vašo odgovornost na kakršen koli način, ki ni dovoljen po veljavni zakonodaji; oz
 • izključiti katero koli našo ali vašo odgovornost, ki je ni mogoče izključiti v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Omejitve in prepovedi odgovornosti, določene v tem razdelku in drugje v tej izjavi o omejitvi odgovornosti: (a) so predmet prejšnjega odstavka; in (b) ureja vse obveznosti, ki izhajajo iz izjave o omejitvi odgovornosti, vključno z obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbe, odškodninske odgovornosti in kršitve zakonske dolžnosti.
 • Dokler so spletno mesto ter informacije in storitve na spletnem mestu na voljo brezplačno, ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo kakršne koli narave.